کارگاه آشپزی

دوره های آموزشی کارگاه آشپزی به شرح زیر هستند.

آشپز هتل درجه ۲
40%
آشپز هتل درجه ۱
20%
آشپز غذاهای فوری
15%
سالاد ساز و اردوساز
15%
آشپزی گیاهی
10%